BÀI CA PHỞ: What does the Pho say ? [The Fox Parody]. Phở mới ra lò đây.

Góp ý