Có phải đây là biểu hiện của mấy đứa FA lâu ngày được gặp giá không?

Bình luận

Báo cáo vi phạm
Loading...
Góp ý
Loading...