Hồi xưa có ông nào đi học không quan trọng điểm số mà quan trọng tỉ số như ad không? )) Bây giờ tụi nó đi đánh Liên minh hết rồi mấy ông ạ

Hồi xưa có ông nào đi học không quan trọng điểm số mà quan trọng tỉ số như ad không? =)))) Bây giờ tụi nó đi đánh Liên minh hết rồi mấy ông ạ

Bình luận

Báo cáo vi phạm
Loading...
Góp ý
Loading...