QTV vs Faker cũng phải khiếp hãi với thủ thuật của mấy thánh này ( chất vl )

Góp ý