Tau tập cho khoẻ thôi, còn mập hay ốm kệ choa tau nha. Nhìn nhìn cái gì

Góp ý