CHATVL:Khi anh đập đá xong anh xả thì bà co cho anh xả không

Góp ý