Thiên thần là có thật các mày ạ. Trời ơi vợ tôi đây rồi...

Góp ý