Clip: Cột điện cháy đùng đùng, nổ như pháo trên phố Hà Nội

Bình luận

Báo cáo vi phạm
Loading...
Góp ý
Loading...