Clip: Cột điện cháy đùng đùng, nổ như pháo trên phố Hà Nội

Góp ý