Ếch yêu tinh, loài ếch không có bao tử và ăn mọi thứ kể cả ngón tay người

Góp ý