Con trai chạy mất dép chỉ vì con gái làm cái chuyện này

Góp ý