Không biết xích mích chuyện gì mà đi học về chặn đường phang bạn thế này đây, nhưng vẫn còn đẹp chán so với mấy thằng chơi đánh hội đồng

Bình luận

Báo cáo vi phạm
Loading...
Góp ý
Loading...