Chơi dã man quá, tẩm xăng vào con chuột rồi đốt, tí nữa thì cháy nhà

Góp ý