Giả tiếng CHÓ giống quá, ko biết là ghép hay thật nhỉ các chế

Góp ý