3 thằng to đầu mà để 1 thằng nó dắt mũi không biết gì

Góp ý