Làm cái watermark cho Chatvl.com Anh em thấy như thế nào

Góp ý