Em đã tận dụng mọi lý do - để được ra đây ngồi hút cỏ !:(

Góp ý